Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Onderdeel van die wet is dat gemeenten een Omgevingsplan moeten vaststellen. Het Omgevingsplan wordt de vervanger van onze bestemmingsplannen. Om keuzes te maken over hoe we de leefomgeving in Twenterand willen inrichten, is er een vragenlijst uitgezet via Twenterand.ikpraatmee.nl. Op deze manier heeft u als inwoner van gemeente Twenterand uw mening kunnen geven. 

De uitkomsten van het onderzoek vindt u in deze rapportage