Hoeveel wateroverlast is acceptabel?

Gevolgen van de verandering van het klimaat

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer, met hittegolven, droogte en wateroverlast. Tegen gevolgen hiervan kunnen we maatregelen nemen. Extra waterberging, meer bomen die zorgen voor schaduw en afvoer van de riolering verhogen zijn oplossingen die we als gemeente kunnen nemen. Ook als inwoner kunt u iets doen. We hebben een vragenlijst gemaakt waarin we ingaan op hitte, droogte en wateroverlast in Twenterand. We hopen van u te horen welke hitte-, droogte-  of wateroverlast wel of niet acceptabel is.


Onderzoek afgerond, resultaten bekend

We hebben een korte samenvatting gemaakt van de resultaten van het onderzoek. Die samenvatting vindt u hiernaast (of hieronder voor smarthphonegebruikers).