Gesloten onderzoek - Kies de eigenschappen van uw nieuwe burgemeester

We gaan op zoek naar de nieuwe burgemeester van Twenterand. Deze nieuwe man of vrouw heeft samen met de gemeenteraad en wethouders de taak om het wonen, werken en leven in onze gemeente zo plezierig mogelijk te maken. Het wordt uw burgemeester!


Naar wat voor iemand moeten we op zoek?
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden hadden wij een vragenlijst opgemaakt. De afgelopen maand kon u aangeven naar welke burgemeester wij op zoek moeten gaan. Vragen die werden gesteld om een zo goed mogelijke profielschets op te maken waren:

> Willen we iemand die midden tussen de mensen staat?
> Hebben we iemand nodig die daadkrachtig besluiten kan nemen?
> Willen we iemand die Twenterand en Twente al goed kent?
> Zoeken we iemand die verschillende partijen goed bij elkaar brengt?


Vragenlijst
De vragenlijst bestond uit 5 vragen, die u binnen 5 minuten kon beantwoorden. Meedoen aan het onderzoek kon tot en met 11 augustus 2019. Deelname was anoniem, de antwoorden die werden gegeven waren dan ook niet naar een persoon te herleiden. 


Wat gaan we met uw antwoorden doen
De antwoorden worden gebruikt bij de beschrijving van de ideale burgemeester. Daarna gaan we op zoek. We hopen dan begin volgend jaar onze nieuwe burgemeester gevonden te hebben.