Duurzame energie uit Twenterand

Als gemeente willen we in 2050 energieneutraal zijn. De belangrijkste reden daarvoor is het tegengaan van het opwarmen van de aarde. Energieneutraal betekent dat de energie die we gebruiken, duurzaam gemaakt wordt. Die duurzame energie kunnen we niet alleen van buiten de gemeente halen, die gaat ook binnen de gemeentegrenzen gemaakt worden. Daarover zijn landelijke afspraken gemaakt waar we als gemeente onze bijdrage aan leveren.


We gaan zelf energie opwekken

Dit betekent dat we in de gemeente met behulp van zon, wind, biomassa en aardwarmte energie gaan opwekken. Daarvoor zijn: windmolens, zonnepanelen op daken, zonneparken, biomassa- en aardwarmte projecten nodig. We willen van u, als inwoner en/of ondernemer, weten wat u daarvan vindt en welke voorkeuren u heeft. Daarom stelden we een vragenlijst hierover op.


Eerste deel van het onderzoek is afgerond

Uw mening laten we sterk meewegen in de beslissingen die we als gemeente hierover gaan nemen. Tot en met 7 juni kon u de vragenlijst hierover invullen. In totaal werd dit door 627 inwoners en ondernemers uit Twenterand gedaan. We zijn nu bezig deze resultaten te verwerken en eind juni publiceren we de resultaten van dit onderzoek.


Animatie energietransitie Twenterand

Extra achtergondinfomatie vind u op de gemeentelijke website:
>> Energieneutraal Twenterand 2050
>> Veelgestelde vragen regionale energie strategie